ความดีพื้นฐาน

ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพนุ่มนวล ความตรงต่อเวลา มีจิตตั้งมั่น ผ่องใส มีสติ และมีสมาธิ ทำได้ทำเลย CR. อ.ชาญ

การพูดที่ดี

พูดในสิ่งที่ตนเองรู้ข้อเท็จจริง พูดในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจ พูดเพื่อให้เกิดกำลังใจ พูดเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี พูดเพื่อให้เกิดความสุข มีอารมย์สดชื่นร่าเริง พูดชื่นชม กระตุ้นให้ทำความดี มีกำลังใจที่จะทำความดีเพื่อส่วนรวม CR. อ.ชาญ

แนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

เมื่อคุณตั้งเป้าหมายชัดเจน และหาวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ มี commitment ตั้งใจ วางแผนอะไรไว้ รับปากอะไรไว้กับตนเองกับคนรอบข้างขอให้รักษาสัญญา คิดบวก ทุกอย่างที่ทำมีประโยชน์กับทุกคน ทุกสิ่งที่มากระทบเรามีประโยชน์กับเรา คิดแบ่งปัน ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ งานได้ผล คนมีความสุข ทำทันที อย่าผลัด อย่าเลื่อน อย่าอ้าง มองผลลัพธ์ที่ต้องการ กล้าคิด กล้าทำ ทำจริง ได้ผลจริง ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายอย่าหยุด เดินหน้าต่อไป SMART GOALS, SMART THINK, SMART ACTION และ SMART LIFE มีความสุขกับการทำงานทุกๆ คนนะคะ CR. อ.ชาญ

หลักการฝึกเป็นวิทยากรที่ดี

ไปเรียนมาเมื่อวันที่ 12/9/58 ใช้หลักการทางพุทธศาสนาประกอบ ฉันทะ มีใจรักในสิ่งที่ทำ วิริยะ มีความเพียร ฝึกฝน ทำอย่างต่อเนื่อง ท้อได้แต่อย่าถอย จิตตะ มีสมาธิ มีใจจดจ่อกับงานที่ทำ วิมังสา คือการปรับปรุงพัฒนาจากความบกพร่องผิดพลาด สำรวจการพูดของตนเองทุกครั้ง เมื่อพบข้อผิดพลาดก็แก้ไขในการพูดครั้งต่อไป หลักการนี้ไม่ได้เหมาะกับการฝึกเป็นวิทยากร งานทุกอย่างสามารถนำไปใช้ได้หมดค่ะ เครดิต อ.ชาญ