Become a Community Tester

I changed job from full time employee to part time for a while. I think it almost 2 years. I have a chance to work with many organizations and many clients. I need to find a job that I can work at home or work from home. I am a tester. I like testing. It…

Black Box Testing

Black Box Testing เป็นการเรียกวิธีการทดสอบการทำงานโดยที่เราไม่ทราบว่าการทำงานของซอฟท์แวร์ภายในเป็นอย่างไร เปรียบดังภาพนี้  เมื่อเรามองไม่เห็นสิ่งที่เราจะตรวจสอบได้มีดังต่อไปนี้ มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เราต้องการครบหรือไม่ ฟังก์ชั่นเหล่านี้ทำงานได้ถูกต้องตามความต้องการของเราหรือไม่ ที่สำคัญ คือ ฟังก์ชั่นเหล่านี้เมื่อเราได้มาแล้ว และทดลองใช้งานแล้วมันช่วยงานปฏิบัติจริงของเราหรือไม่ วิธีการที่ซอฟ์ทแวร์นั้นตอบสนองเราในรูปแบบต่าง ๆ ว่าใช่ที่เราได้แจ้งกับทางทีมพัฒนาหรือไม่ ผลที่ได้จากการใส่ input ต่าง ๆ เข้าไป รวมถึงการที่ซอฟ์ทแวร์ต้องทำงานเพื่อรองรับการใช้งานจากคนจำนวนมาก หรือจากการใส่ข้อมูลจำนวนมาก หรือการเรียกดูข้อมูลจำนวนมาก การรักษาความปลอดภัยของระบบ การแสดงผลนั้นสอดคล้องกับอำนาจการทำงานของผู้ใช้ที่เรากำหนดไว้ ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างระบบงาน จะเห็นว่า Black Box เราจะดูการทำงานของระบบโดยรวมโดยทีเราไม่ต้องสนใจว่าภายในของซอ์ทแวร์จะมีวิธีการสร้างอย่างไร ผู้ที่มีหน้าที่ในการทดสอบก็ต้องมีความชำนาญในการทดสอบและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ พฤติกรรมของผู้ใช้ต่อระบบ และมองความเสี่ยงออกว่าควรจะทำการทดสอบใดก่อนหลัง การประเมินเวลาที่จะใช้ในการเตรียมการทดสอบ ทำการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลตั้งต้น คือ requirement ถ้ามีความละเอียดมาก ไม่คลุมเครือ และตามด้วยเอกสารการออกแบบระบบที่ต้องมีให้เพื่อยืนยันว่าคนทดสอบเข้าใจว่าซอฟ์ทแวร์จะออกมาแบบไหนอย่างไร ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการประเมิณเวลาในการทำงานตามกระบวนการทดสอบต่อไป เทคนิคที่ใช้กันส่วนใหญ่ที่มาคู่กับ Black Box Testing คือ Boundary Condition Equivalence Partition State Transition Decision…

Functional Tester อายุงานนานมากมาเรียนรู้ Agile

บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่หมูสำหรับคนทำ Test มาเป็น 10 ปี แล้วจะต้องมานั่งทำงานกับองค์กรที่จะทำ Agile แล้ว MD ท่านก็จะทำทั้งองค์กร เริ่มต้นยังไงดี จะทำยังไงดี ทำอะไรก่อนดี แล้วเป็น Agile เค้าทำงานกันแบบไหนเนี่ย โชคดีบริษัทจ้าง Agile Coach ก็เรียนกับโค๊ชเนี่ยแหละเร็วดี เค้าให้ทำอะไรก็ทำ ไปทางไหนก็ไป โค๊ชว่าไงก็ว่าตามนั้น ตามผู้มากประสบการณ์ยังไงเราก็สำเร็จไปกว่าครึ่ง สิ่งที่กังวลตอนที่ร่วมทีม คือ ทุกคนที่อยู่ในทีมช่วยกันทำงานเพื่อทำ software ที่มีคุณภาพ และใช้ได้จริง คือลูกค้าใช้งานได้จริง ถ้าเป็น software ขายก็ต้องปล่อยให้คนมาซื้อได้ ไม่ใช่ทำไว้ดูเล่น คนคิดคนแรกคือ Product Owner ต้องเหนื่อยเลือกหน่อย เดาใจลูกค้าให้ได้แล้วจัดมาว่าจะให้ทำอะไรก่อนหลัง พร้อมกับให้ข้อมูลเชิงธุรกิจกับทีม มองภาพเดียวกันให้ทีมคิดให้เหมือน PO คิด แต่เรื่องจริงทีมคิดต่างได้นะ แต่อย่าแตกแยกหรือแตกแถว เพราะอะไรที่ทำไม่ได้ก็ต้องชี้แจง PO จะได้ไปคิดมาใหม่ ทีมพัฒนาเนี่ยลำคัญ เพราะว่าการพัฒนา software นั้นประกอบด้วยหลายส่วนทั้ง hardware, software,…

Software Testing Types

There are many types of software testing. There are some of them. Unit Testing – Mostly done by the person who develop it. It is no matter what it is big or small you make it you have to test it before you deliver. Integration Testing – It should be done by developer. All integration part…

Agile Testing by Janet Gregory

Yesterday I went to join Agile meetup group. I would like to thank DST that organized the wonderful event that day. I enjoyed all sessions and especially food. I wish there are more events organized in the future. The main session was the topic “Agile Testing” presented by Janet Gregory. One hour in her session is very…